Teren dla inwestora, Sulistrowice 1,5ha, MNL, EkoGrunt

Teren dla inwestora, Sulistrowice 1,5ha, MNL, EkoGrunt

Numer oferty: 2471

Cena: 599000 zł

Cena za metr: 40 zł/m2


Pozostałe parametry

Miejscowość: Sulistrowice
Województwo: Dolnośląskie
Powierzchnia działki: 15000 m2

Kontakt

Jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie poniższej ofert, wypełnij i wyślij poniższy formularz:


Możesz też skontaktować się z nami pod numerami telefonów: 71 31-62-950 i 604-904-310.

Opis

Teren dla inwestora: ok. 1,5ha w Sulistrowicach terenu budowlanego w jednym kawałku.

Wyjątkowe walory widokowo- lokalizacyjne. Bezpośrednie sąsiedztwo z osiedlem o tej samej funkcji. Tereny w większości wykorzystywane weekendowo-wakacyjnie z kilkoma domami całorocznymi. Ok. 100m od terenu wejście do lasu- Ślężański Park Krajobrazowy – lasy państwowe. Cały teren posiada widok na Ślężę od zachodu, Wzgórza Oleszeńskie- ściana lasu od południa,  widok na Wrocław po północnej stronie a od wschodu – panorama wsi.

Zgodnie z planem można dzielić i budować:

§ 13. 1. Dla terenów zabudowy letniskowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MNL ustala się następujące zasady w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy obowiązujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegółowe określone w dziale II nie stanowią inaczej:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od granic terenów z terenami ulic i dróg:

a) powiatowych kategorii Z – w odległości 10 m,

b) powiatowych kategorii L – w odległości 10 m,

c) gminnych kategorii L – w odległości 8 m,

d) gminnych kategorii D – w odległości 6 m,

e) wewnętrznych – w odległości 6 m,

2) powierzchnie zabudowy budynków letniskowych na poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 150 m2 dla działek o powierzchni do 3000 m2 oraz 5% powierzchni działek dla działek większych niż 3000 m2,

3) powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmować co najmniej 70% powierzchni działek,

4) budynki letniskowe nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym poddasze,

5) wysokość wznoszonych, rozbudowywanych lub przebudowywanych budynków letniskowych mierzona od

poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,

6)28) ustala się dopuszczalne formy dachów:

a) dla budynków letniskowych - dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 37 - 45°, wielospadowe, symetryczne z ewentualnymi naczółkami, mansardowe,

b) dla budynków towarzyszących -gospodarczych lub garaży wolnostojących - dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 30 - 45°;

Grunt posiada dostęp do utwardzonej drogi dojazdowej gminnej. Bezpośrednio z działką graniczy obiekt energetyki- rozdzielnia prądu dla osiedla. 

Sprzedaż wymaga wydzielenia terenu budowlanego i oddzielenia od ok. 7000m2 roli która wchodzi w skład geodezyjny głównej działki. Czas podziału ok. 4 miesięcy. Możliwość poszerzenia terenu 1,5ha budowlanego o dodatkowe tereny rolne przylegające. Zakup roli wymaga posiadania statusu rolnika. Cena do rozmów indywidualnych.

Cena terenu budowlanego: 40zł/m2 x 1,5ha =ok.  599.000zł Informacja zawarta w ogłoszeniu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zobacz inne propozycje tego typu:

EkoGrunt Maciej Tomaszczak Sobótka, Rynek 11, 71 390 35 52, 604 904 310, 604 44 11 93, www.nieruchomoscipodsleza.pl, sbotka@nieruchomoscipodsleza.pl
Design'n'code: getron.pl