Cena od do

Opis

Grunt dla 4 pojedyńczych zainteresowanych niezaleźnymi działkami budowlanymi z opcją poszeżenia o teren rolny wg. potrzeb.
Teren o powierzchni łącznej 11034m2=1,1034ha. Ujęty w planie miejscowym pod: MR/MN oraz 17R. W trakcie podziału geodezynjego mającego na celu podział na 3819m2 działki tylko budowlanej MR/MN, 6697m2 rolnej 17R, oraz 518m2na poszerzenie drogi gminnej KD.
Działka geodezyjna nr 179/6 AM-1 Grobice obręb Siechnice. Ul. Polna.
Mapa w ofercie to projekt podziału na 4 niezaleźne działki który może zostać zrealizowany w ok. 3-4 miesiące od podpisania umowy przedwstępnej.
Warunkiem sprzedaży pojedyńczej działki jest zebranie 4 chętych osób aby sprzdać cały teren w jednym czasie.

Media:
Ok. 100mb od głównej drogi asfaltowej ul. Opolskiej. Dojazd drogą gminną utwardzoną kamieniem. Media: prąd.

Zgodnie z zapisami planu:
UCHWAŁA NR XX/157/04 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 8 lipca 2004 r. z dnia 24 września 2009 r. W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina Święta
Katarzyna.

3) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,
4) MR –tereny zabudowy zagrodowej,
8) R – tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk
15) KD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

16) 16MR/MN – /tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej niskiej
intensywności / przeznacza się pod zabudowę siedliskową (budynki mieszkalne,
obiekty inwentarskie i gospodarcze) oraz ogrody i zieleń. Dopuszcza się na terenie
zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności a także lokalizację usług
nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych. Usługi wbudowane
nie mogą przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wymaga
się zapewnienia co najmniej 50% powierzchni terenu pod nieutwardzone, trwałe
zagospodarowanie zielenią. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej
zewnętrznej ujęć wód dla miasta Wrocławia – obowiązują ustalenia zawarte w §13. Na
terenie znajdują się stanowiska archeologiczne – obowiązują ustalenia zawarte w §12.

17) 17R – /tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk/ przeznacza się pod grunty orne, łąki i
pastwiska, ogrody i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Na terenie jednostki
przewiduje się realizację wału przeciwpowodziowego od polderu zalewowego
Kotowice. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z
przepisów szczególnych i odrębnych, mające na celu zapewnienie szczelności i
stabilności wałów przeciwpowodziowych. Teren znajduje się w strefie ochrony
pośredniej zewnętrznej ujęć wód dla miasta Wrocławia – obowiązują ustalenia zawarte
w §13. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne – obowiązują ustalenia
zawarte w §12

4) W miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych, prace budowlano – ziemne
bezwzględnie muszą być prowadzone za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Inwestor składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ziemnych
robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają
na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą
wykopaliskową. Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne.

Lokalizacja

 • Ulica: Polna
 • Miasto: Groblice
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Kraj: Polska

Szczegóły

Zaktualizowano wrzesień 18, 2022 o 7:34 pm

 • ID oferty: 316/6796/OGS
 • Cena: 199 870 PLN
 • Powierzchnia domu: 869 m2
 • Powierzchnia terenu: 869 m2
 • Typ nieruchomości: Działka
 • Rodzaj oferty: Na sprzedaż

Dodatkowe informacje

 • Stan prawny gruntu: Własność
 • Typ działki: Budowlana
 • Szerokość działki (mb): 22
 • Długość działki (mb): 38
 • Kształt działki: Prostokąt