Cena od do

Opis

Teren dla inwestora w Sulistrowicach- łącznie 2,2863ha w skład wchodzi: 1,5ha terenu budowlanego MNL w jednym kawałku oraz pozostała część grunty rolne ok. 0,75ha.

Wyjątkowe walory widokowo- lokalizacyjne. Bezpośrednie sąsiedztwo z osiedlem o tej samej funkcji. Tereny w większości wykorzystywane weekendowo-wakacyjnie z kilkoma domami całorocznymi. Ok. 100m od terenu wejście do lasu- Ślężański Park Krajobrazowy – lasy państwowe. Cały teren posiada widok na Ślężę od zachodu, Wzgórza Oleszeńskie- ściana lasu od południa, widok na Wrocław po północnej stronie a od wschodu – panorama wsi.

Zgodnie z planem można dzielić i budować:

§ 13. 1. Dla terenów zabudowy letniskowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MNL ustala się następujące zasady w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy obowiązujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegółowe określone w dziale II nie stanowią inaczej:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od granic terenów z terenami ulic i dróg:

a) powiatowych kategorii Z – w odległości 10 m,

b) powiatowych kategorii L – w odległości 10 m,

c) gminnych kategorii L – w odległości 8 m,

d) gminnych kategorii D – w odległości 6 m,

e) wewnętrznych – w odległości 6 m,

2) powierzchnie zabudowy budynków letniskowych na poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 150 m2 dla działek o powierzchni do 3000 m2 oraz 5% powierzchni działek dla działek większych niż 3000 m2,

3) powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmować co najmniej 70% powierzchni działek,

4) budynki letniskowe nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym poddasze,

5) wysokość wznoszonych, rozbudowywanych lub przebudowywanych budynków letniskowych mierzona od

poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,

6)28) ustala się dopuszczalne formy dachów:

a) dla budynków letniskowych – dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 37 – 45°, wielospadowe, symetryczne z ewentualnymi naczółkami, mansardowe,

b) dla budynków towarzyszących -gospodarczych lub garaży wolnostojących – dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 30 – 45°;

Grunt posiada dostęp do utwardzonej drogi dojazdowej gminnej. Bezpośrednio z działką graniczy obiekt energetyki- rozdzielnia prądu dla osiedla.

Lokalizacja

  • Miasto: Sulistrowice
  • Województwo: Dolnośląskie
  • Kraj: Polska

Szczegóły

Zaktualizowano Maj 19, 2020 o 4:17 pm

  • ID oferty: 242/6796/OGS
  • Cena: 850 000 PLN
  • Powierzchnia domu: 22863 m2
  • Powierzchnia terenu: 22863 m2
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Rodzaj oferty: Na sprzedaż